Villkor för #WarnerFutureTalent Stipendium:
Du är välkommen att ansöka om du är minst 18 år, studerande på högskola eller universitet samt folkbokförd och bosatt i Sverige.

Som sökande behöver du skicka in en motivering till varför just du ska bli utvald och ett arbetsprov på max 250 ord. Du som blir utvald till 2018 Warner Future Talent kommer meddelas den 12 april på vår hemsida och i våra sociala kanaler. Vi kommer kontakta dig via email. Det är viktigt att du samtycker till att vi kommer använda ditt namn och eventuellt bild på dig i vår kommunikation och marknadsföring. Om vi använder bild får du först godkänna bilden.

Årets stipendiat kommer att få ett stipendium på 40 000 kr i stöd för utbildning, resa till Warner Music Groups huvudkontor i New York samt möjlighet att spendera 3 månader på Warner Music Swedens kontor.

Årets Stipendiat utses av en jury bestående av:
Helen McLaughlin, VD Warner Music Sweden
David Hellberg, Head of Digital
Emma Finnkvist, Head of Local
Tove Alexandersson, A&R

Den 29 e mars kommer 10 kandidater utsedda av juryn att få skicka in sitt CV. Därefter väljer juryn ut 5 kandidater som går vidare till intervju. Juryn utser sedan stipendiaten utefter kvalitet på arbetsprov och en samlad bedömning om utbildningsmål. Juryns beslut är slutgiltigt och går inte att överklaga. Om du inte vunnit kommer vi meddela dig via email. Motivering till juryns beslut kommer inte lämnas.

Ansökan är öppen från 8 mars 2018 – 23 mars 2018, kl. 00:00.